omforetaget

Törnqvist Bygg startades 1997 av Jonny Törnqvist. Tidigare har han varit anställd som byggnadssnickare i över 10 år. Med fokus på bra utförda jobb, fasta priser och ett starkt engagemang så har förtroendet hos kunderna vuxit sig starkare och starkare. Som en följd av det ökade förtroendet så har företaget vuxit och personalstyrkan består idag av:

Jonny Törnqvist
VD/Byggnadssnickare
Mikael Jarl
Byggnadsnickare
Mikael Karlsson
Byggnadssnickare
Tommy Sander
Byggnadssnickare
Joakim Vinneberg
Byggnadssnickare
Niclas Eriksson
Byggnadssnickare
Carl Liimatainen
Byggnadsnickare
Simon Mönkkönen
Byggnadssnickare
Kåre Reinius
Byggnadssnickare
Andreas Carlsson
Byggnadssnickare
Cecilia Schölde
Administration